O službě

Personální leasing či dočasné přidělování zaměstnanců je moderní forma řešení pro zaměstnavatele umožňující pružně reagovat na výkyvy ve výrobě, případně při časově ohraničených kontraktech, respektive při sezónních pracích apod. Tato forma zaměstnávání s sebou přináší celou řadu výhod jako například:

  • časovou a nákladovou úsporu
  • flexibilní výběr zaměstnanců
  • mzdovou a personální agendu přidělených zaměstnanců přenášíte na nás
  • možnost kdykoliv ukončit dočasné přidělení zaměstnanců
  • zaškolení přidělených zaměstnanců (BOZP, PO, CO, VZV)
  • a jiné další výhody

 

Jak služba probíhá?

Průběh služby lze popsat v několika bodech. Tyto body Vám pomohou udělat si představu o tom, jak bude služba od začátku probíhat, jaké jsou její jednotlivé prvky a jaké benefity může přinést.

1

Analýza potřeb

Nejprve zjistíme, jaké zaměstnance potřebujete, co musí umět, jaké jazykové znalosti jsou žádoucí, od kdy pracovníky hledáte a následně společně s Vámi naplánujeme příchod nových posil tak, aby se hladce zapojily do života Vaší firmy.

2

Vyhledávání

Na základě získaných informací připravíme kampaň na míru Vašim potřebám. K nalezení vhodných kandidátů naši náboráři využívají všech možných kanálů od pracovních portálů, přes naši databázi uchazečů, reference stávajících pracovníků, média, osobní kontakt či třeba vybudované vztahy přes sociální sítě.

3

Testování

Naši klienti pochází z různých odvětví a jejich potřeby se liší. Díky pečlivému testování, širokému portfoliu klientů a dostatečnému množství kandidátů můžeme každému našemu partnerovi dodat přesně takové pracovníky, jaké potřebuje a zároveň kandidátům dopřát práci pro zaměstnavatele, u kterého bude spokojen.

4

Koordinace

Ke každému projektu Vám přidělíme tzv. koordinátora či koordinátory. Koordinátor je osoba ochotná být Vám i zaměstnanci k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu. Zajišťuje ubytování a dopravu jeli potřeba, komunikuje se zaměstnanci, hlídá docházkovost, komunikuje s mistry, napomáhá procesu adaptace a celkově se prosté stará, aby se každý projekt vzkvétal.

5

Statistiky

Každý projekt pečlivě sledujeme, poměřujeme čísla, vytváříme dotazníky spokojenosti, tak abychom věděli co se daří a kde je prostor pro nové příležitosti.